For 25 years we have had the privilege of working alongside Romanian practitioners who have been convinced that music and music therapy has a valuable part to play in the education and care of children and adults with disabilities and mental health needs.  These practitioners – our Partners – have been pioneers.  They have needed to convince colleagues, parents and authorities and to have the tenacity to champion the role of music when it might not be recognised by many.  It is therefore hugely exciting to learn that this year, for the first time, the Romanian national authorities have initiated a programme in special schools which invites educational psychologists (also known as psychopedagogues) to offer art therapies (including music) to their students.  This directive is surely an indication that music therapy is gaining ground and access to its benefits may become easier for children and young people with additional needs.  If you are working in Romania and want evidence to help explain the impact music can have to people around you, you might be interested to draw from our Research Summary:  What is Music Therapy?  How does it work and what evidence do we have?

Timp de 25 de ani, am avut privilegiul de a lucra alături de practicieni români care cred că muzica și terapia prin muzică sunt valoroase pentru educația și îngrijirea copiilor sau adulților cu dizabilități, ori cu nevoi de sănătate mintală. Acești practicieni, partenerii noștri, au devenit pionieri in acest domeniu, pentru că au trebuit să-și convingă colegii, părinții și autoritățile pledând cu tenacitate pentru importanța muzicii, mai ales atunci când aceasta nu era atăt de recunoscută. Prin urmare, am aflat cu bucurie că anul acesta, pentru prima dată, autoritățile din România au inițiat un program în școlile speciale care invită psihologii educaționali (cunoscuți ca psihopedagogi) să ofere elevilor terapii prin artă (inclusiv muzică), in cadrul programei scolare Această inițiativă sugerează că terapia prin muzică devine din ce în ce mai recunoscută, iar beneficiile sale devin mai accesibile pentru copiii și tinerii cu nevoi speciale. Dacă lucrați în România și doriți să vă informați despre studii care explica impactul pe care îl are muzica, puteți citi un rezumat al acestor studii creat de noi: Ce este terapia prin muzică? Cum funcționează și ce dovezi avem?